Ring så ses vi här!
+468243370
sjofartshuset@sjofartshuset.se
Skeppsbron 10 111 30 STOCKHOLM
KLASSISKT, ELEGANT & TIDLÖST
Instagram Feed
Search
 

HISTORIA

Välkommen till det Scharpska huset eller Sjöfartshuset som det numera heter. Husets byggdes mellan 1666-1671 av myntmästare Isaac Kock. Det blev ett vackert hus som står kvar i så gott som oförändrat skick. 1675 såldes huset till exellensen Lorents Creutz, en man med många olika ämbetsposter. Till sist blev han amiral trots att han inte hade den ringaste kunskap om flottan eller sjön. I striden utanför Öland 1676 mot danskarna gav Creutz order att låta amiralskeppet Stora Kronan vända fastän skeppets undre styckeportar var öppna. Vattnet strömmade in, lanternor i krutkammaren krossades och skeppet flög i luften. Därvid förlorade Creutz och 800 besättningsmän livet.

För något mer än två hundra år sedan gjorde Louis Masreliez de vackra inredningarna i huset. Troligen var det under möbelhandlaren Grevesmühls tid. Olika uppgifter finns hurvida Louis Masreliez själv har bott i eller ägt huset. 1802 köpte Johan Henrik Scharp huset och släkten hade det i sin ägo i hundra år. Johan var grosshandlare, ledare i Riksgäldsdirektionen och direktör i Diskontokontoret. Scharps dotter Ulrika gifte sig med Carl David Skogman som var en framstående ämbetsman. Familjen Skogman bodde i huset till mitten av 1800-talet i den våning som fastighetsbolaget Endräkten nu har sina lokaler.

Nästa ägare till Skeppsbron 10 blev bokförläggare Karl Otto Bonnier. Året var 1902. Karl Otto Bonnier gjorde en insats i förläggarbranchen och spelade en betydande roll i vårt kulturliv. Under hans ägo fick Sveriges författarförening på mycket förmånliga villkor hyra en våning på fyra ru och kök, antagligen de med Masreliez dekorationer. Det var nog också under denna tid som den berömda författaren Siwerts bodde under takåsarna.

1950 sålde Bonnier fastigheten till Olle Engkvist Byggnads AB pensionsstiftelse. Huset var då slitet och behövdes repareras. Försök gjordes att få staden att köpa huset och restaurera det, men man fick avslag på grund av för höga kostnader. Huset köptes istället av fastighetsbolaget Endräkten år 1958. Endräkten består av fyra sjöfartsorganisationer Sjökaptenssociteten, Neptuniorden, Ångbåtsbefälhavaresällskapet och Sjömannaföreningen. Dessa klarade inte bara av restaureringen utan också grundförstärkning. Källaren ändrades helt, och vid arbetet där hittades resterna av en gammal eka från den tiden då vattnet nådde fram till husen på Skeppsbron. Av stadsmuren som ingått i köpet år 1630 fanns inget kvar. Våningarna renoverades och av vinden skapades ett stort rum där de välbevarade takbjälkarna är synliga.

Numera ingår tre plan i Sjöfartshusets Festvåningar. På första våningen ligger Gustavianska salongerna där man kan se de vackra arbetena av Louis Masreliez. Bröderna Masreliez har även dekorerat delar av Stockholms slott. Tredje våningen var en gång tjänstefolkets bostäder där vi idag har konferenser m.m. och vår vackra matsal ligger under takåsarna på våning fyra. Sedan 2011 drivs och ägs Festvåningarna av Lowe Karlsson och Magnus Jonasson.

Huset med sin vackra fasad och inredning får oss att tänka på den period då Skeppsbron hade sin storhetstid och då det var full aktivitet både inne i huset och utanför. Huset har sin historia och lever vidare i vår tid.

Varmt välkommen till vår festvåning eller kanske till nästa konferens när Ni behöver ett centralt läge i Stockholm.